Новости

Новата Facebook асистентка ќе се вика како секретарката на Бонд

Интересно е тоа што новата дигитална асистентка на Facebook ќе се вика Moneypenny...